Algemene voorwaarden BKD Koeriers

De ontvanger dient in blokletters en met handtekening te ondertekenen. Het getekende vrachtdocument wordt samen met de factuur opgestuurd. Uw zending is altijd traceerbaar: één telefoontje naar de planning is voldoende om te weten te komen wat de status van uw zending is. Als er problemen zijn met de normale levering van de zending, dan zal er contact worden opgenomen met de opdrachtgever of het afleveradres.

Prijzen kunnen pas afgegeven worden als alle door ons te verrichtten werkzaamheden bij ons bekent zijn. Het totaal aantal gereden kilometers wordt berekend aan de hand van een routeplanner. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf Drachten tot ophaaladres via afleveradres naar Drachten. Eenmaal per week worden de facturen verzonden. U krijgt hierbij een overzicht van het aantal gereden kilometersmet het betreffende tarief. De ritgegevens op de factuur verwijst naar het getekende vrachtdocument. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Het uurtarief wordt alleen toegepast in overleg met de klant. Meestal wordt dit gebruikt indien er sprake is van kleine ritafstanden waarbij minder dan 60 km per uur afgelegd wordt.

Wachttijden
Wachttijden worden in rekening gebracht na tien minuten wachten bij een ophaal- of afleveradres. Kosten voor een overtocht per pond of een rit door een toltunnel of een rit over een tolweg worden per kostprijs aan u doorberekend. Alleen indien er voldoende tijdswinst is zal er gebruik worden gemaakt van bovenstaande mogelijkheden. Wijzigingen in onze tarieven worden 1 maand na bekendmaking doorgevoerd. 

Juridische aspecten

De goederen zijn verzekerd volgens de Algemene Vervoerders Condities (AVC) en de algemene voorwaarden Koeriersdiensten (AVK). Indien er geen vrachtbrief is, zijn de goederen niet verzekerd.

Algemene voorwaarden Packs & Flowers® Distribution worden op verzoek naar u toegestuurd, mail uw verzoek naar info@bkdkoeriers.nl